KÁRTEVŐIRTÁS
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Elérhetőségem:

BARCZA Kártevőirtó Kft.

8500 PÁPA Viczai János u. 5.

Telefon: 06/70 335 64 77

E-mail: barcza.z@freemail.hu

 
számláló
Indulás: 2006-12-25
 
linkek
 
HACCP

  HACCP rendszerét alkalmazó vállalkozások részére kínálom.

   az OEK előírásai szerint kidolgozott rovar- és rágcsálómentesítési programcsomagomat                                       

   A HACCP csomagomban olyan teljeskörű szolgáltatást kínálok, mellyel Ön jelentős anyagi terhek vállalása nélkül, folyamatosan ...

teljes mértékben eleget tesz a hatósági előírások betartásának

biztonságban van az egészégügyi kártevőkkel szemben

Külön költség felszámítása nélkül az előírások szerinti teljes dokumentációt elkészítem.

Rágcsálóirtás korszerű szerelvényekkel és biztonságos hatóanyagokkal. Korszerű műanyag szerelvények hosszú élettartamúak,strapabíróak és biztonságosak. Programomban méregmentes csalétkek használatával kísérem figyelemmel a terület rágcsáló mentességét, csak esetleges megjelenésük esetén alkalmazom a nagyhatású mérgezett csalétkeket.

BIZTONSÁGOT ÉS HIGIÉNIÁT

HACCP ügyfélkörben alkalmazott hatóanyagok összetételük és az alkalmazott technológia jóvoltából is biztonságosak, ezért a vendégek és a dolgozók körében nem fordulhat elő a hatóanyagok által okozott - toxikus vagy dermikus - megbetegedés, mérgezés.

Kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy hatóanyagok ne kerüljenek olyan területekre/felületekre, melyekkel az emberek és az élelmiszerek közvetlenül érintkezésbe kerülhetnek. Gondoskodok a kezeléskor esetlegesen keletkezett hulladékok maradéktalan összegyűjtéséről és elszállításáról.

TELJESKÖRŰ GARANCIA


Az elvégzett munka minőségére és hatékonyságára a kezelések gyakoriságától és a környezet jellemzőitől függően, kezelésenként 2-3 hónap garanciát vállalok (évente 4 vagy ennél több kezelés esetén garancia vállalásunk a szerződéses időtartam alatt mindvégig folyamatos).

Felelősséget vállalok az általam készített dokumentáció hatósági előírások szerinti megfeleléséért. Munkám során kizárólag a hatóságilag (OEK) engedélyezett, környezetbarát hatóanyagokat használok fel, alkalmazott technológiák megfelelnek az élelmiszerbiztonsági előírásoknak.

I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

Fertőző betegségeket terjesztő vagy egyéb vonatkozásban egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak valamint rágcsálók elleni védekezésről gondoskodni kell.

az 1991. évi XI. törvény,az ÁNTSZ- ről,

az 1997. évi CLIV. Törvény az Egészségügyről,

az 1999. évi 71. törvény,1997évi CLIV törvény módosítása,

a 18/1998 (VI.3) NM. rendelet, a rendelet 4. sz. melléklete,

a 80/1999 (XII.28.) GM-EÜM-FVM

a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer előállítás és forgalmazás feltételeiről,

38/2003 (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet (Biocid rendelet),

90/2003 (VII.30.) FVM-ESZCSM együttes rendelet

az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről,

Codex Alimentarius – Magyar Élelmiszerkönyv 18.-fejezete.

3/1969. (V. 16.) EüM rendelet 7 § (2) bekezdés, illetve 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 39. § (1) bekezdése, alapján a ,,Johan Béla'' Országos Epidemiológiai Központ által időszakosan kiadott ,,Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről'' című, hatályban lévő kiadvány a 38/2003 (VII.7) ESZCSM-FVM-KVVM együttes rendelet 6.6 pontjának megfelelően az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveit, továbbá az irtószerek használatának kötelező érvényű előírásait tartalmazza.

II. FOGALMAK, MAGYARÁZATOK

IPM/IPC rendszer:

Az Integrált Kártevőirtási Eljárás (IPM) a HACCP fontos elemeként kerül alkalmazásra, melynek szerves része a jól felkészült, a legújabb eljárásokat is ismerő és a gyakorlatban is alkalmazó kártevőirtó szakemberrel közösen kidolgozott megfelelő kártevőirtási program, mely tartalmazza a módszert, figyelő rendszert (monitorozás), dokumentációt. A teljes mentességre törekvő integrált kártevőirtás, védekezés (IPC) megvalósítása a cél. A kritikus előfordulási érték az élelmiszeriparban “nulla”.

EU csatlakozás aláírásának napjától a biológiai, kémiai és fizikai veszélyek megelőzésére az élelmiszert előállítóknak (vendéglátás és közétkeztetés keretében is), raktározóknak és forgalmazóknak saját élelmiszer biztonsági rendszert (HACCP) kell működtetni.

A HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok rendszere, ami élelmiszer-biztonsági szempontból a minőségellenőrzés, illetve a minőségbiztosítás egyik alapmódszere.

A HACCP egy önellenőrzési módszer, amelyet a hatóságokkal is el lehet fogadtatni.

Elsősorban azért, mert nem a végtermék ellenőrzésére, hanem a megelőző intézkedésekre összpontosít. Ezen kívül nem szúrópróbaszerű vizsgálatokra épül, hanem - a folyamatba iktatva - tervszerű gyakorisággal figyeli a gyártásnak azokat a szakaszait, ahol a veszély bekövetkezhet. A figyelemmel kisérést abból a célból, hogy kiküszöbölje, vagy elfogadható szintre csökkentse egy veszély előfordulásának várható valószínűségét.

A HACCP koncepció kártevőirtáshoz kapcsolódó végrehajtási eleme a kártevők elleni integrált védekezés az IPC (Integrated Pest Control) illteve annak szervezése az IPM (Integrated Pest Management).

Az Integrált Kártevőirtás eljárás (IPC, IPM) az USA-ban és nyugat Európában uralkodik. Definíciója szerint a kártevők elleni integrált védekezés olyan populáció-szabályzó rendszer mely – a kártevő populációk csökkentése és azok gazdasági kártételt el nem érő szinten tartása érdekében – hasznosít minden alkalmas, egymással összeférhető eljárást. (Smith and Reynolds, 1966) Az eredmény a kártevők elleni védekezésnek felvilágosult megközelítése, mely felismeri, hogy a kártevőkkel kapcsolatos problémák egy sor kölcsönhatásban álló folyamatban gyökereznek. Feladatai közé tartozik, hogy rendszeresen, mérőeszközök (pl. csapdák) alkalmazásával ellenőrzést kell végrehajtani. A mérések eredményeiről dokumentációt kell vezetni. Ennek elemzése megmutatja a hiányosságokat, és korán jelezheti a veszélyt mely ekkor még viszonylag egyszerű eszközökkel megszüntethető. Csak végső esetben történik toxikus szer használat.

Az IPC, IPM irányelvei:

- Veszélyanalízis

- A kritikus ellenőrzési pontok meghatározása

- Egy vagy több határérték meghatározása

- Egy olyan rendszer felállítása, amely a kritikus pontok felügyeletére szolgál

- A szükség esetén alkalmazandó kiigazítási intézkedések meghatározása. Végrehajtandók, amikor a megfigyelés azt mutatja, hogy valamelyik kritikus pont felett elveszítettük az uralmunkat

- Meg kel határozni azokat az ellenőrzési (bizonyítási) eljárásokat, amelyek igazolják, a HACCP koncepció sikerességét

- Olyan dokumentáció vezetése, amely az irányelveket és azok alkalmazásának megfelelő minden folyamatot és feljegyzést figyelembe vesz

Nehézségei

- elengedhetetlen a szakmai hozzáértés

- nagyobb az időszükséglete

- nagyobb az élőmunkaerő igénye

- többe kerül (Bár eredménytelenség esetén a kevesebb a drágább!)

- a partnerek részéről elengedhetetlen az együttműködés

Csak így zárható ki az eredménytelenség.

Egy hiányos, szakszerűtlenül elkészített HACCP kézikönyv komoly eredménytelenséget okozhat.

III. A megelőzés és védekezés módszerei

A hatékony védekezés alapelemei:

A megelőzés során olyan műszaki feltételeket kell teremteni, amely a kártevők behatolását megnehezítik, vagy ha mégis behatol, megtelepedésüket, és elszaporodásukat meggátolja (falburkolatok, nyílászárók, gépi és egyéb berendezések).

Ha rovar, rágcsáló jelenlétére utaló jeleket észleltek, a vállalkozót haladéktalanul értesíteni kell.

Ha feltételezhető, hogy termék kártevővel fertőzötten kerül a raktárba, üzembe, illetve ha bizonyos termékkel vagy termékcsoporttal kapcsolatban korábban több probléma merült fel, akkor a beszállító intézkedését, kell kérni.( Pl.: kártevő-mentesítést igazoló bizonylatot)

III/1. A rágcsálók elleni védekezés

A rágcsálóirtó szerek kihelyezéséhez szerelvényeket kell használni. Az etetőhelyen csak lezárható, be- és kimeneti nyílással ellátott, belül osztottan elválasztott szerelvény alkalmazható, amelyet úgy kell kialakítani, hogy az ellenőrzés alkalmával annak használata (pl. rágásnyom, fogyasztás) jól látható legyen. Az etetőládákat egytől felfelé haladó, arab számozással kell jelölni. A kihelyezett, megszámozott etetőládákat a rágcsálóirtási térképként használt alaprajzon be kell jelölni, jelmagyarázat alkalmazásával. A szerelvények olyan műanyagból készülnek, melyek megfelelő technológiával újrahasznosíthatók, tartósak, az időjárási körülményeknek jól ellenállnak. Rongálódásuk és a csalétek okozta veszély miatt, jelzőtábla hívja fel rájuk a figyelmet, melyen az ellenőrzések időpontját jelölni kell. Az etetőhelyeket, ahol lehet, elmozdítás ellen lecsavarozással vagy leragasztással kell rögzíteni. Az épületen kívüli etetőhelyeken szóródás-mentes, véralvadásgátló hatóanyagú csalétket kell használni.

Monitoring rágcsálók ellen

Külső védőzóna

Megrendelő

Rovar- és rágcsálóirtással megbízott vállalkozó

Feladat

Gyakoriság

Feladat

Gyakoriság

Szemrevételezés, kikérdezés (információgyűjtés)

Folyamatos

Szemrevételezés, kikérdezés (információgyűjtés)

Szerződés szerint

Műszaki állapot ellenőrzése:

Folyamatos

- A kihelyezett szerelvények ellenőrzése.

Szerződés szerint

Használati mód:

Folyamatos

- A csalétek ellenőrzése

Szerződés szerint

Épületen belüli védelem

Megrendelő

Rovar- és rágcsálóirtással megbízott vállalkozó

Feladat

Gyakoriság

Feladat

Gyakoriság

Szemrevételezés, kikérdezés (információgyűjtés)

Folyamatos

Szemrevételezés, kikérdezés (információgyűjtés)

Szerződés szerint

Műszaki állapot ellenőrzése:

Folyamatos

Etetőhely, csapda kihelyezése jelölésük térképen.

Szerződés szerint

A védelmi berendezések használati módjának ellenőrzése:

Folyamatos

- A kihelyezett szerelvények ellenőrzése.

Szerződés szerint

Bejövő élelmiszerek ellenőrzése abból a szempontból, hogy a szállítmánnyal nem jöttek-e rágcsálók is.

Folyamatos

- A csalétek, csapdák ellenőrzése.

- Az előforduló rágcsálók fajtájának meghatározása.

Szerződés szerint

Bejövő élelmiszereket tartalmazó raklapok ellenőrzése

Folyamatos

   

Helyesbítő intézkedések

Nem-megfelelőség

Intézkedés

Intézkedést végzi

Külső védőzónában rágcsálók észleléskor

- Megfelelő intézkedés megtétele.

Vállalkozó

Megrendelő

Épületen belül:
rágcsáló észlelésénél

- Megfelelő intézkedés megtétele.

Vállalkozó

Bejövő termék vizsgálata

- A fertőzött termék elkülönítése (külön légtérbe), jegyzőkönyvet kell felvenni, értesíteni kell a beszállítót

Megrendelő

 

- Fajta meghatározása után a megfelelő technológiával el kell végezni a rágcsálómentesítést.

Vállalkozó

Rágcsáló-fertőzöttséget jelző reklamáció esetén

- Értesíteni kell a vállalkozót.

- A beszállító fokozott ellenőrzése.

Megrendelő

 

Megfelelő intézkedés megtétele

Vállalkozó

 

Ha szükséges át kell tekinteni a rágcsálóirtási programot.

Megrendelő, vállalkozó

III/2. A ROVAROK elleni védekezés

Csótány

A kívánt cél érdekében szükséges egy kombinált technológia alkalmazása, mely egyben jelzőrendszerként működik és termelés közben is alkalmazható. A térképen bejelölt, vagy a pontos leírás alapján azonosítható helyeken megszámozott –irtószermentes- csótánycsapdákat kell elhelyezni. A csótány vagy a petetokja döntően passzív módon, az élelmiszerrel és csomagoló anyagokkal kerül be a helyiségbe, ahol aktívan is terjedhet. Ez az aktív jelenlét mérhető illetve észlelhető. Észlelés esetén lokalizált kezelést kell végezni.

Monitoring rovarok ellen

Épületen belüli védelem

Megrendelő

Rovar- és rágcsálóirtással megbízott vállalkozó

Feladat

Gyakoriság

Feladat

Gyakoriság

Szemrevételezés, kikérdezés (információgyűjtés)

Folyamatos

Szemrevételezés, kikérdezés (információgyűjtés)

Szerződés szerint

Műszaki állapot ellenőrzése:

Folyamatos

-Rovarcsapda kihelyezése

Szerződés szerint

A védelmi berendezések használati módjának ellenőrzése:

Folyamatos

-Csapdák ellenőrzése.

Szerződés szerint

Bejövő élelmiszerek ellenőrzése.

Folyamatos

-Kártevők meghatározása

Szerződés szerint

Bejövő élelmiszereket tartalmazó raklapok szúrópróbaszerű ellenőrzése

Folyamatos,

-Bejövő élelmiszerek ellenőrzése.

Szerződés szerint

Helyesbítő intézkedések

Nem-megfelelőség

Intézkedés

Intézkedést végzi

Csapdában csótány fordul elő, illetve csótány jelenlétét észlelik

- Helyi kezelés szükséges OEK Tájékoztatóban engedélyezett irtószerekkel.

Vállalkozó

- Értesíti a vállalkozót

Megrendelő

Elektromos rovarcsapdáknál, illetve mechanikus védelemnél működési hiba észlelése.

- Jelzés a megrendelő felé.

Vállalkozó

- A hiba elhárítására.

Megrendelő

Bejövő termékkel együtt érkező rovarok észlelésekor

- A terméket át kell vizsgálni, fertőzött termékeket azonnal el kell különíteni, értesíteni kell a termék beszállítóját.

- A beszállító áruit fokozottan kell ellenőrizni

Megrendelő

- Fajmeghatározás után a megfelelő technológiával el kell végezni a rovarmentesítést.

Vállalkozó

Rovarfertőzöttséget jelző reklamáció esetén

- Értesíteni kell a rovarirtással megbízott vállalkozót.

- Értesíteni kell a termék beszállítóját.

Megrendelő

- Ha szükséges, át kell tekinteni a rovarirtási programot.

Megrendelő, vállalkozó

 

 
Pontos idő
 

Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!